ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
28
36
64
3
ป.2
35
21
56
3
ป.3
33
35
68
3
ป.4
30
29
59
3
ป.5
44
42
86
4
ป.6
35
32
67
3
รวมประถม
205
195
400
19
ม.1
17
3
20
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
33
12
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
247
212
459
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...