ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
11
17
28
1
ป.3
19
16
35
1
ป.4
9
17
26
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
86
83
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
87
179
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...