ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพูน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
30
62
2
ม.2
46
39
85
3
ม.3
38
26
64
2
รวมมัธยมต้น
116
95
211
7
ม.4
12
6
18
2
ม.5
11
16
27
2
ม.6
11
13
24
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
35
69
6
รวมทั้งหมด
150
130
280
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...