ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
96
123
219
6
ม.2
107
103
210
6
ม.3
68
93
161
6
รวมมัธยมต้น
271
319
590
18
ม.4
37
71
108
4
ม.5
39
88
127
4
ม.6
38
74
112
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
114
233
347
12
รวมทั้งหมด
385
552
937
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...