ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
109
103
212
6
ม.2
77
103
180
6
ม.3
86
105
191
6
รวมมัธยมต้น
272
311
583
18
ม.4
38
93
131
4
ม.5
41
76
117
4
ม.6
41
55
96
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
120
224
344
12
รวมทั้งหมด
392
535
927
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...