ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
114
93
207
5
ม.2
87
92
179
5
ม.3
75
76
151
4
รวมมัธยมต้น
276
261
537
14
ม.4
29
51
80
2
ม.5
28
54
82
2
ม.6
28
54
82
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
85
159
244
6
รวมทั้งหมด
361
420
781
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...