ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
190
242
432
11
ม.2
157
269
426
11
ม.3
171
246
417
11
รวมมัธยมต้น
518
757
1,275
33
ม.4
83
184
267
8
ม.5
93
182
275
8
ม.6
101
170
271
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
277
536
813
24
รวมทั้งหมด
795
1,293
2,088
57
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...