ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
81
89
170
5
ม.2
77
66
143
4
ม.3
68
65
133
4
รวมมัธยมต้น
226
220
446
13
ม.4
42
60
102
3
ม.5
36
69
105
3
ม.6
32
46
78
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
110
175
285
9
รวมทั้งหมด
336
395
731
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...