ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
13
31
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
32
32
64
3
ม.4
10
9
19
1
ม.5
5
7
12
1
ม.6
6
10
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
26
47
3
รวมทั้งหมด
53
58
111
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...