ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
13
8
21
1
ม.2
18
13
31
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
39
31
70
3
ม.4
3
7
10
1
ม.5
9
10
19
1
ม.6
5
7
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
17
24
41
3
รวมทั้งหมด
56
55
111
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...