ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
159
175
334
9
ม.2
160
188
348
9
ม.3
143
151
294
8
รวมมัธยมต้น
462
514
976
26
ม.4
52
104
156
7
ม.5
53
84
137
6
ม.6
52
110
162
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
157
298
455
20
รวมทั้งหมด
619
812
1,431
46
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...