ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
156
153
309
9
ม.2
165
177
342
9
ม.3
137
166
303
9
รวมมัธยมต้น
458
496
954
27
ม.4
78
132
210
7
ม.5
56
84
140
7
ม.6
44
102
146
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
178
318
496
21
รวมทั้งหมด
636
814
1,450
48
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...