ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
88
102
190
7
ม.2
108
142
250
7
ม.3
124
122
246
7
รวมมัธยมต้น
320
366
686
21
ม.4
56
88
144
5
ม.5
38
83
121
4
ม.6
27
98
125
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
121
269
390
13
รวมทั้งหมด
441
635
1,076
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...