ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
108
121
229
9
ม.2
121
107
228
9
ม.3
113
129
242
9
รวมมัธยมต้น
342
357
699
27
ม.4
44
55
99
3
ม.5
40
42
82
3
ม.6
32
55
87
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
116
152
268
9
รวมทั้งหมด
458
509
967
36
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...