ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะปำ ''มงคลวิทยา'' ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
17
28
1
อบ.3
17
12
29
2
รวม อบ.
28
29
57
3
ป.1
34
21
55
2
ป.2
35
22
57
2
ป.3
21
18
39
2
ป.4
31
36
67
2
ป.5
39
21
60
2
ป.6
33
29
62
2
รวมประถม
193
147
340
12
ม.1
55
32
87
2
ม.2
34
33
67
2
ม.3
44
27
71
2
รวมมัธยมต้น
133
92
225
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
354
268
622
21
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...