ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
29
25
54
2
รวม อบ.
49
41
90
3
ป.1
23
14
37
1
ป.2
14
19
33
1
ป.3
20
10
30
1
ป.4
16
24
40
1
ป.5
16
20
36
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
106
101
207
6
ม.1
26
14
40
1
ม.2
19
18
37
1
ม.3
10
15
25
1
รวมมัธยมต้น
55
47
102
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
189
399
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...