ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิงขร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
17
28
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
22
22
44
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
1
9
10
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
70
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...