ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
7
8
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
24
27
51
2
ป.2
25
19
44
2
ป.3
34
30
64
2
ป.4
32
27
59
2
ป.5
22
40
62
2
ป.6
27
30
57
2
รวมประถม
164
173
337
12
ม.1
29
26
55
2
ม.2
23
27
50
2
ม.3
18
25
43
2
รวมมัธยมต้น
70
78
148
6
ม.4
16
21
37
2
ม.5
4
9
13
2
ม.6
6
13
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
43
69
6
รวมทั้งหมด
268
308
576
26
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...