ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
117
109
226
5
ม.2
88
96
184
5
ม.3
74
103
177
5
รวมมัธยมต้น
279
308
587
15
ม.4
59
93
152
4
ม.5
43
89
132
4
ม.6
34
100
134
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
136
282
418
12
รวมทั้งหมด
415
590
1,005
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...