ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
16
24
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
32
36
68
3
ม.4
7
6
13
3
ม.5
5
10
15
3
ม.6
13
14
27
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
30
55
9
รวมทั้งหมด
57
66
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...