ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
14
24
1
ม.2
8
16
24
1
ม.3
18
16
34
1
รวมมัธยมต้น
36
46
82
3
ม.4
8
6
14
3
ม.5
5
9
14
3
ม.6
7
9
16
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
24
44
9
รวมทั้งหมด
56
70
126
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...