ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
109
116
225
5
ม.2
101
109
210
5
ม.3
83
117
200
5
รวมมัธยมต้น
293
342
635
15
ม.4
64
109
173
5
ม.5
69
104
173
5
ม.6
52
109
161
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
185
322
507
15
รวมทั้งหมด
478
664
1,142
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...