ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
107
118
225
5
ม.2
107
116
223
5
ม.3
96
112
208
5
รวมมัธยมต้น
310
346
656
15
ม.4
69
142
211
5
ม.5
62
104
166
5
ม.6
66
100
166
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
197
346
543
15
รวมทั้งหมด
507
692
1,199
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...