ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
17
24
1
อบ.2
19
22
41
2
อบ.3
23
22
45
2
รวม อบ.
49
61
110
5
ป.1
28
21
49
2
ป.2
17
11
28
1
ป.3
14
20
34
1
ป.4
28
18
46
2
ป.5
8
16
24
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
112
100
212
8
ม.1
16
8
24
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
21
9
30
1
รวมมัธยมต้น
49
26
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
187
397
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...