ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
16
30
1
อบ.2
13
17
30
2
อบ.3
22
22
44
2
รวม อบ.
49
55
104
5
ป.1
28
18
46
2
ป.2
21
20
41
2
ป.3
15
12
27
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
23
15
38
2
ป.6
7
16
23
1
รวมประถม
108
98
206
9
ม.1
12
12
24
1
ม.2
16
7
23
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
39
27
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
180
376
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...