ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
21
17
38
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
32
25
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
42
95
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...