ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
45
38
83
3
อบ.3
49
58
107
4
รวม อบ.
94
96
190
7
ป.1
62
57
119
3
ป.2
48
49
97
3
ป.3
82
60
142
4
ป.4
70
72
142
3
ป.5
76
46
122
3
ป.6
62
47
109
3
รวมประถม
400
331
731
19
ม.1
72
50
122
3
ม.2
68
52
120
3
ม.3
49
40
89
3
รวมมัธยมต้น
189
142
331
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
683
569
1,252
35
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...