ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
38
41
79
3
อบ.3
66
56
122
4
รวม อบ.
104
97
201
7
ป.1
50
51
101
3
ป.2
75
63
138
3
ป.3
69
75
144
3
ป.4
75
47
122
3
ป.5
65
51
116
3
ป.6
59
52
111
3
รวมประถม
393
339
732
18
ม.1
74
51
125
3
ม.2
54
38
92
3
ม.3
39
61
100
3
รวมมัธยมต้น
167
150
317
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
664
586
1,250
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...