ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
248
322
570
14
ม.2
265
333
598
14
ม.3
228
296
524
14
รวมมัธยมต้น
741
951
1,692
42
ม.4
215
345
560
14
ม.5
206
345
551
14
ม.6
195
340
535
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
616
1,030
1,646
42
รวมทั้งหมด
1,357
1,981
3,338
84
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...