ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
13
25
1
ม.2
20
7
27
1
ม.3
22
17
39
1
รวมมัธยมต้น
54
37
91
3
ม.4
8
14
22
2
ม.5
6
10
16
2
ม.6
6
7
13
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
31
51
6
รวมทั้งหมด
74
68
142
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...