ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
20
17
37
2
รวม อบ.
29
32
61
3
ป.1
21
21
42
1
ป.2
14
20
34
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
18
8
26
1
รวมประถม
95
88
183
6
ม.1
18
13
31
1
ม.2
16
8
24
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
40
25
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
145
309
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...