ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
16
5
21
1
รวมประถม
55
39
94
6
ม.1
3
1
4
1
ม.2
4
0
4
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
11
5
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
60
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...