ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
8
16
24
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
47
38
85
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
14
11
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
65
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...