ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
47
41
88
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
2
1
3
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
14
5
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
63
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...