ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
13
7
20
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
55
42
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
49
117
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...