ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองยอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
29
24
53
2
ป.1
27
12
39
1
ป.2
19
21
40
2
ป.3
20
12
32
1
ป.4
20
18
38
1
ป.5
19
20
39
1
ป.6
17
21
38
1
รวมประถม
122
104
226
7
ม.1
16
5
21
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
26
11
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
139
316
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...