ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกรงอิตํา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
25
21
46
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
8
0
8
1
รวมประถม
54
51
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
72
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...