ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
28
21
49
3
ป.1
22
16
38
1
ป.2
20
7
27
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
19
12
31
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
107
62
169
6
ม.1
16
9
25
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
7
13
20
1
รวมมัธยมต้น
38
33
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
116
289
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...