ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
22
20
42
3
ป.1
16
11
27
1
ป.2
20
16
36
1
ป.3
18
6
24
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
17
11
28
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
100
64
164
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
37
25
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
109
268
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...