ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
9
13
22
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
31
23
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
36
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...