ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
3
16
19
1
รวม อบ.
21
34
55
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
15
5
20
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
74
65
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
99
194
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...