ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะบ้าย้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
7
18
1
อบ.2
50
49
99
4
อบ.3
39
47
86
3
รวม อบ.
100
103
203
8
ป.1
47
64
111
3
ป.2
76
84
160
5
ป.3
57
60
117
3
ป.4
65
50
115
4
ป.5
75
60
135
4
ป.6
63
53
116
4
รวมประถม
383
371
754
23
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
483
474
957
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...