ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
28
19
47
3
ป.1
16
7
23
1
ป.2
15
5
20
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
64
56
120
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
6
14
20
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
24
33
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
108
224
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...