ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
7
8
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
7
17
24
3
ป.1
4
10
14
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
59
112
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...