ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะค่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
22
36
1
อบ.2
15
23
38
1
อบ.3
28
19
47
1
รวม อบ.
57
64
121
3
ป.1
32
24
56
2
ป.2
28
23
51
2
ป.3
24
21
45
1
ป.4
20
18
38
1
ป.5
25
16
41
1
ป.6
11
20
31
1
รวมประถม
140
122
262
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
186
383
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...