ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนตานี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
16
20
36
1
รวม อบ.
28
29
57
2
ป.1
17
15
32
1
ป.2
16
12
28
1
ป.3
19
8
27
1
ป.4
15
18
33
1
ป.5
18
18
36
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
95
82
177
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
111
234
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...