ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนตานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
10
37
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
40
21
61
2
ป.1
12
18
30
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
15
19
34
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
81
85
166
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
106
227
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...