ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนตานี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
25
10
35
1
รวม อบ.
35
19
54
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
12
18
30
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
80
78
158
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
97
212
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...