ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
78
154
6
ม.2
86
83
169
6
ม.3
71
71
142
6
รวมมัธยมต้น
233
232
465
18
ม.4
30
79
109
3
ม.5
29
55
84
3
ม.6
25
62
87
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
84
196
280
9
รวมทั้งหมด
317
428
745
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...