ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
83
146
5
ม.2
68
74
142
6
ม.3
68
79
147
6
รวมมัธยมต้น
199
236
435
17
ม.4
32
61
93
3
ม.5
28
74
102
3
ม.6
28
54
82
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
88
189
277
9
รวมทั้งหมด
287
425
712
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...