ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
285
245
530
15
ม.2
256
218
474
15
ม.3
216
216
432
14
รวมมัธยมต้น
757
679
1,436
44
ม.4
124
159
283
8
ม.5
94
142
236
8
ม.6
89
130
219
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
307
431
738
24
รวมทั้งหมด
1,064
1,110
2,174
68
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...