ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
276
412
688
16
ม.2
306
419
725
16
ม.3
291
420
711
16
รวมมัธยมต้น
873
1,251
2,124
48
ม.4
161
313
474
11
ม.5
168
315
483
11
ม.6
138
329
467
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
467
957
1,424
33
รวมทั้งหมด
1,340
2,208
3,548
81
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...