ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
291
406
697
16
ม.2
299
418
717
16
ม.3
301
413
714
16
รวมมัธยมต้น
891
1,237
2,128
48
ม.4
169
315
484
11
ม.5
141
330
471
11
ม.6
119
316
435
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
429
961
1,390
32
รวมทั้งหมด
1,320
2,198
3,518
80
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...