ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
28
22
50
2
อบ.2
52
52
104
4
อบ.3
90
79
169
6
รวม อบ.
170
153
323
12
ป.1
118
95
213
6
ป.2
107
112
219
6
ป.3
118
119
237
6
ป.4
111
110
221
6
ป.5
130
135
265
6
ป.6
117
117
234
6
รวมประถม
701
688
1,389
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
871
841
1,712
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...