ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
262
245
507
12
ม.2
202
218
420
12
ม.3
177
208
385
12
รวมมัธยมต้น
641
671
1,312
36
ม.4
103
166
269
8
ม.5
95
167
262
8
ม.6
83
164
247
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
281
497
778
24
รวมทั้งหมด
922
1,168
2,090
60
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...