ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
14
25
2
ม.2
22
18
40
2
ม.3
19
14
33
2
รวมมัธยมต้น
52
46
98
6
ม.4
8
15
23
2
ม.5
9
19
28
2
ม.6
9
12
21
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
46
72
6
รวมทั้งหมด
78
92
170
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...