ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนในเตาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
17
28
1
ม.2
16
17
33
1
ม.3
22
15
37
2
รวมมัธยมต้น
49
49
98
4
ม.4
9
14
23
1
ม.5
2
8
10
1
ม.6
13
7
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
29
53
3
รวมทั้งหมด
73
78
151
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...