ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
11
5
16
2
ป.1
18
6
24
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
68
51
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
56
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...