ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
18
45
2
อบ.3
20
36
56
2
รวม อบ.
47
54
101
4
ป.1
30
22
52
2
ป.2
30
19
49
2
ป.3
30
21
51
2
ป.4
19
24
43
2
ป.5
30
20
50
2
ป.6
29
29
58
2
รวมประถม
168
135
303
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
215
189
404
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...