ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
21
42
2
อบ.3
19
24
43
2
รวม อบ.
40
45
85
4
ป.1
37
21
58
2
ป.2
36
25
61
2
ป.3
28
31
59
2
ป.4
25
25
50
2
ป.5
24
22
46
2
ป.6
19
18
37
1
รวมประถม
169
142
311
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
187
396
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...