ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระมาลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
9
15
24
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
20
16
36
1
ป.6
12
17
29
1
รวมประถม
71
61
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
83
172
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...