ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
17
32
1
อบ.2
18
24
42
2
อบ.3
31
23
54
2
รวม อบ.
64
64
128
5
ป.1
27
11
38
2
ป.2
21
24
45
2
ป.3
20
32
52
2
ป.4
27
24
51
2
ป.5
20
20
40
2
ป.6
30
28
58
2
รวมประถม
145
139
284
12
ม.1
5
5
10
1
ม.2
13
6
19
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
22
19
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
231
222
453
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...