ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองปัตตานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
18
33
2
อบ.2
47
23
70
3
อบ.3
44
40
84
3
รวม อบ.
106
81
187
8
ป.1
44
33
77
3
ป.2
39
52
91
3
ป.3
42
42
84
3
ป.4
39
39
78
3
ป.5
53
39
92
3
ป.6
49
43
92
3
รวมประถม
266
248
514
18
ม.1
30
22
52
2
ม.2
38
30
68
2
ม.3
16
29
45
2
รวมมัธยมต้น
84
81
165
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
456
410
866
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...