ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกูวิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
16
22
38
3
ป.1
11
3
14
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
46
35
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
57
119
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...